Đã hoàn thành

Ngoại Hạng AnhVòng 37

Ngoại Hạng Anh Vòng 37
Hotspur

Giá trị :€738550000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 5]

Hotspur

Tottenham Hotspur Stadium

2 : 1

Burnley
Burnley

Giá trị :€152080000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 19]

Thời tiết:Không mây,21°C ,4m/s,E wind,764mmhg,Độ ẩm:50%