Đã hoàn thành

Ngoại Hạng AnhVòng 35

Ngoại Hạng Anh Vòng 35
Hotspur

Giá trị :€738550000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 5]

Hotspur

Tottenham Hotspur Stadium

2 : 3

Arsenal
Arsenal

Giá trị :€631950000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 1]

Thời tiết:Trời âm u,+10°C,4m/s,W wind,757mmhg,Độ ẩm:74%