Đã hoàn thành

Ngoại Hạng AnhVòng 33

Ngoại Hạng Anh Vòng 33
Chelsea

Giá trị :€838900000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 9]

Chelsea

Stamford Bridge

6 : 0

Everton
Everton

Giá trị :€508300000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 16]

Thời tiết:Có mây,8°C ,6m/s,W wind,756mmhg,Độ ẩm:62%