Đã hoàn thành

Ngoại Hạng AnhVòng 34

Ngoại Hạng Anh Vòng 34
Brighton

Giá trị :€230800000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 10]

Brighton

American Express Community Stadium

1 : 2

Chelsea
Chelsea

Giá trị :€838900000

Bảng xếp hạng trong mùa[Ngoại Hạng Anh 7]

Thời tiết:Không mây,+14°C,3m/s,E wind,754mmhg,Độ ẩm:76%