Không Bỏ Cuộc 946 Người hâm mộ 0 Tổng số lượt xem 0 Tổng số bài viết

Là nhà phân tích toàn thời gian, có chứng chỉ "Nhà phân tích thể thao chuyên nghiệp" và là người nổi tiếng trên các nền tảng thể thao lớn.
Kết quả gần đây

-

Thắng/Trận

0%

Tỷ lệ thắng

0 Chuỗi

Chuỗi dài nhất

Bảng xếp hạng
Nội quy
Chuỗi thắng

BXH Tuần

BXH Tháng

Chuỗi thắng

Lãng tử quỷ đỏ
6Chuỗi
anhkhoi1
6Chuỗi
King_ladygaga
6Chuỗi
Chúa bịp bóng đá
5Chuỗi
Mafia Italia
4Chuỗi
MANU-CHÂN ĐẤT
3Chuỗi
Victory
3Chuỗi
Long Tứ
3Chuỗi
BOEN
3Chuỗi
soiden2015
3Chuỗi