I'm WINNER 913 Người hâm mộ 0 Tổng số lượt xem 0 Tổng số bài viết

Người chiến thắng tại các nền tảng Bóng Đá trong nhiều năm. Chia sẻ kèo bằng cả trái tim và cởi mở tâm trí của bạn. Những khó khăn và điểm số đều được kiểm soát.
Kết quả gần đây

-

Thắng/Trận

0%

Tỷ lệ thắng

0 Chuỗi

Chuỗi dài nhất

Bảng xếp hạng
Nội quy
Chuỗi thắng

BXH Tuần

BXH Tháng

Chuỗi thắng

anhkhoi1
7Chuỗi
King_ladygaga
6Chuỗi
Chúa bịp bóng đá
5Chuỗi
Mafia Italia
4Chuỗi
LSK - BLV PewPew
4Chuỗi
MANU-CHÂN ĐẤT
3Chuỗi
Long Tứ
3Chuỗi
LSK - Cọp
3Chuỗi
BOEN
3Chuỗi
soiden2015
3Chuỗi