Blue Moon American 932 Người hâm mộ 0 Tổng số lượt xem 0 Tổng số bài viết

Anh ấy có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, giỏi ở 5 giải đấu lớn và giải đấu trong nước, đồng thời có những hiểu biết sâu sắc về phân tích chỉ số.
Kết quả gần đây

-

Thắng/Trận

0%

Tỷ lệ thắng

0 Chuỗi

Chuỗi dài nhất

Bảng xếp hạng
Nội quy
Chuỗi thắng

BXH Tuần

BXH Tháng

Chuỗi thắng

soiden2015
9Chuỗi
King_ladygaga
7Chuỗi
🥇 Siuuuu
5Chuỗi
Free Tips FT
5Chuỗi
SUPER BiG
4Chuỗi
THANTAIDEC86
4Chuỗi
Sangtrieu
3Chuỗi
🥉 Ryo The Flash
3Chuỗi
Hoa Liễu
3Chuỗi
Chu Công Cẩn
3Chuỗi