Adams 897 Người hâm mộ 0 Tổng số lượt xem 0 Tổng số bài viết

Phân tích kèo dựa trên số liệu sẵn có để đưa ra nhận định chi tiết cho từng trận đấu !!!
Kết quả gần đây

-

Thắng/Trận

0%

Tỷ lệ thắng

0 Chuỗi

Chuỗi dài nhất

Bảng xếp hạng
Nội quy
Chuỗi thắng

BXH Tuần

BXH Tháng

Chuỗi thắng

Beckhiem
5Chuỗi
Đắc Nhân Tâm
5Chuỗi
Free Tips FT
5Chuỗi
Gunny Prime
4Chuỗi
danhtairaxiuuu
4Chuỗi
LONGKA
4Chuỗi
Hoa Liễu
3Chuỗi
ST doubleA
3Chuỗi
Warrior
3Chuỗi
LSK - BLV PewPew
3Chuỗi