Đã hoàn thành

VĐQG Ai CậpVòng 22

VĐQG Ai Cập Vòng 22
Future FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Ai Cập 11]

Future FC

Cairo International Stadium (Cairo)

1 : 1

National Bank of Egypt
National Bank of Egypt

Giá trị :€4100000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Ai Cập 15]

Thời tiết:Có mây,+29°C,3m/s,NE wind,756mmhg,Độ ẩm:33%

BLV SHOGUN

Kỹ năng VĐQG Ai Cập 12Chuỗi cao
Won30/50 Tỷ lệ thắng
Future FC VS National Bank of
148 10/05/2024
1

Red

10Chuỗi cao
Won2/3 Tỷ lệ thắng
Trận đấu: Future FC VS National Bank of Egypt |||| Đề xuất của RED nhé
70 10/05/2024
Không có dữ liệu nào nữa