Đã hoàn thành

VĐQG Ai CậpVòng 22

VĐQG Ai Cập Vòng 22
Ceramica Cleopatra FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Ai Cập 8]

Ceramica Cleopatra FC

Cairo International Stadium

2 : 1

Talaea El Gaish
Talaea El Gaish

Giá trị :€6180000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Ai Cập 9]

Thời tiết:Có mây,+33°C,4m/s,NW wind,755mmhg,Độ ẩm:25%

BOEN

Bàn tay vàng trong làng bắt bóng
Thuyền 3
251 10/05/2024
Không có dữ liệu nào nữa