Đã hoàn thành

Ngoại Hạng Ấn Độ Delhi

Ngoại Hạng Ấn Độ Delhi
Uttarakhand FC
Uttarakhand FC

East Vinod Nagar Sports Complex (Delhi)

1 : 3

Ajmal FC
Ajmal FC

Thời tiết:Không mây,+35°C,3m/s,ESE wind,754mmhg,Độ ẩm:37%

Thầy Pep

Những người thất bại mà dừng lại thì thành công chỉ cách họ ở trận đấu tiếp theo
Won3/4 Tỷ lệ thắng
22. Nhẹ nhàng buổi trưa...
417 10/05/2024
1

Phamquan

Có kinh nghiệm xem đá bóng nhiều năm đủ kinh nghiệm cho mọi ng tin tưởng.
India
67 10/05/2024

TRUNG ROSEE

Từng giành được (🥈) Giúp anh em tham khảo cầu về bờ
Phong độ ngang nhau
231 10/05/2024
Không có dữ liệu nào nữa