Đã hoàn thành

Hạng Năm Đức Bang WurttembergVòng 37

Hạng Năm Đức Bang Wurttemberg Vòng 37
Eltersdorf
Eltersdorf

Langenau (Erlangen)

4 : 0

Feucht SC
Feucht SC

Thời tiết:Có mây,+19°C,2m/s,NNE wind,766mmhg,Độ ẩm:41%

QuachGia

Tư duy ngược dòng - Giải mã bóng bánh
Khó có chiến thắng cách biệt
72 10/05/2024
Không có dữ liệu nào nữa