Đã hoàn thành

Hạng Hai Hà LanVòng 38

Hạng Hai Hà Lan Vòng 38
Eindhoven

Giá trị :€4430000

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Hai Hà Lan 15]

Eindhoven

Jan Louwers Stadion

2 : 0

FC Den Bosch
FC Den Bosch

Giá trị :€4480000

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Hai Hà Lan 18]

Thời tiết:Trời âm u,18°C ,2m/s,NNE wind,767mmhg,Độ ẩm:59%

Lamelo Ball

Đỏ ăn tất, nhưng làm sao để đỏ thì hãy đồng hành cùng tôi.
Cứ dưới mà phang 🫰🏼
263 10/05/2024
Không có dữ liệu nào nữa