Đã hoàn thành

Đức Liga 3Vòng 37

Đức Liga 3 Vòng 37
RW Essen

Bảng xếp hạng trong mùa[Đức Liga 3 4]

RW Essen

Stadion Essen

0 : 1

1860 Munich
1860 Munich

Bảng xếp hạng trong mùa[Đức Liga 3 14]

Thời tiết:Có mây,+19°C,2m/s,NE wind,767mmhg,Độ ẩm:49%

Nhất Điểm Hồng

Bóng đá là món tham gia có kỷ thuật đỉnh cao.
Đức Liga 3. RW Essen VS 1860 Munich.
195 10/05/2024
Không có dữ liệu nào nữa