World Cup U20 (W)

World Cup U20 (W)
Bảng xếp hạng World Cup U20 (W) - BXH FIFA World Cup Women U20 2022
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Spain U20 (W)

3

2

1

0

8

0

8

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

0.00

7

2

Brasil U20 (W)

3

2

1

0

7

0

7

66.7%

33.3%

0.0%

2.33

0.00

7

3

Nữ U20 Úc

3

1

0

2

3

6

-3

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

2.00

3

4

Costa Rica U20 (W)

3

0

0

3

1

13

-12

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

4.33

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Colombia U20 (W)

3

1

2

0

3

2

1

33.3%

66.7%

0.0%

1.00

0.67

5

2

Mexico U20 (W)

3

1

2

0

2

1

1

33.3%

66.7%

0.0%

0.67

0.33

5

3

Germany U20 (W)

3

1

0

2

3

2

1

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

0.67

3

4

New Zealand U20 (W)

3

0

2

1

3

6

-3

0.0%

66.7%

33.3%

1.00

2.00

2

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Nigeria U20 (W)

3

3

0

0

5

1

4

100.0%

0.0%

0.0%

1.67

0.33

9

2

France U20 (W)

3

2

0

1

4

2

2

66.7%

0.0%

33.3%

1.33

0.67

6

3

Nữ U20 Hàn Quốc

3

1

0

2

2

2

0

33.3%

0.0%

66.7%

0.67

0.67

3

4

Canada U20 (W)

3

0

0

3

2

8

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

2.67

0

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Japan U20 (W)

3

3

0

0

6

1

5

100.0%

0.0%

0.0%

2.00

0.33

9

2

Netherlands U20 (W)

3

2

0

1

7

2

5

66.7%

0.0%

33.3%

2.33

0.67

6

3

USA U20 (W)

3

1

0

2

4

6

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.33

2.00

3

4

Ghana U20 (W)

3

0

0

3

1

9

-8

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

3.00

0