WC Qualification Europe

WC Qualification Europe
WC Qualification Europe
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

92

110

135

129

115

193

Tỷ lệ ghi bàn

11.8%

14.1%

17.3%

16.5%

14.7%

24.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

25

14.9%

-

2

1:0

21

12.5%

-

3

0:2

21

12.5%

-

4

0:1

19

11.3%

-

5

2:0

19

11.3%

-

6

0:0

14

8.3%

-

7

2:1

14

8.3%

-

8

2:2

13

7.7%

-

9

1:2

11

6.5%

-

10

0:3

11

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

78

30.2%

-

2

Thua-Thua

62

24.0%

-

3

Hòa-Thua

30

11.6%

-

4

Hòa-Hòa

30

11.6%

-

5

Hòa-Thắng

27

10.5%

-

6

Thắng-Hòa

13

5.0%

-

7

Thua-Hòa

11

4.3%

-

8

Thua-Thắng

5

1.9%

-

9

Thắng-Thua

2

0.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

65

25.2%

-

2

4 bàn thắng

46

17.8%

-

3

3 bàn thắng

43

16.7%

-

4

1 bàn thắng

40

15.5%

-

5

5 bàn thắng

26

10.1%

-

6

0 bàn thắng

14

5.4%

-

7

6 bàn thắng

12

4.7%

-

8

7+

12

4.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

114

44.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

144

55.8%

-