WC Qualification CAF

WC Qualification CAF
WC Qualification CAF
2025

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

18

14

22

14

21

33

Tỷ lệ ghi bàn

14.8%

11.5%

18.0%

11.5%

17.2%

27.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

7

16.3%

-

2

0:1

7

16.3%

-

3

1:1

6

14.0%

-

4

0:2

6

14.0%

-

5

1:0

5

11.6%

-

6

2:1

4

9.3%

-

7

2:0

2

4.7%

-

8

0:3

2

4.7%

-

9

3:1

2

4.7%

-

10

4:0

2

4.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

12

23.1%

-

2

Thắng-Thắng

12

23.1%

-

3

Hòa-Hòa

11

21.2%

-

4

Hòa-Thắng

8

15.4%

-

5

Hòa-Thua

6

11.5%

-

6

Thắng-Hòa

1

1.9%

-

7

Thua-Hòa

1

1.9%

-

8

Thua-Thắng

1

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

14

26.9%

-

2

1 bàn thắng

12

23.1%

-

3

3 bàn thắng

8

15.4%

-

4

0 bàn thắng

7

13.5%

-

5

4 bàn thắng

4

7.7%

-

6

5 bàn thắng

3

5.8%

-

7

6 bàn thắng

3

5.8%

-

8

7+

1

1.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

24

46.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

28

53.8%

-