WC Qualification Asia

WC Qualification Asia
Lịch thi đấu WC Qualification Asia 23-25, - Kết quả bóng đá World Cup Qualification Asia
23-25

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Danh sách giải đấu khác

Tất cả

1X2 ROI

Chuỗi thắng

Kèo

Tài Xỉu

Tỷ số

Bàn thắng đầu tiên

HT/FT

Thống kê phạt góc

Số bàn thắng

Thống kê thẻ

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Kèo thắng

Kèo thua

Tài

Xỉu

Afghanistan

140%

8%

-64%

3%

-12%

-1%

-7%

Yemen

-56%

-40%

-38%

-4%

0%

0%

-14%

Uzbekistan

-7%

-25%

-100%

72%

-87%

10%

-16%

UAE

56%

-100%

-100%

45%

-52%

36%

-50%

Turkmenistan

-100%

-15%

-13%

-2%

-9%

53%

-52%

Thailand

-66%

175%

2%

-1%

-10%

33%

-36%

Syria

-31%

225%

-71%

-14%

9%

-11%

-9%

Republic of Korea

-10%

175%

-100%

20%

-24%

-27%

30%

Singapore

-60%

-4%

-42%

-50%

42%

8%

-14%

Australia

12%

-100%

-100%

21%

-26%

-8%

-1%

China

-4%

43%

-70%

-10%

0%

84%

-87%

Hong Kong

-83%

-43%

306%

-91%

83%

-53%

51%

Iran

-20%

-25%

-100%

-2%

0%

-1%

-4%

Iraq

32%

-100%

-100%

37%

-52%

-5%

-13%

Japan

7%

-100%

-100%

-37%

25%

-47%

28%

Jordan

-47%

-20%

-56%

2%

-12%

-38%

19%

Lebanon

-100%

72%

-42%

-62%

51%

-53%

47%

Oman

8%

-100%

-31%

9%

-12%

-75%

60%

Palestine

-40%

-28%

-70%

34%

-39%

-54%

49%

Philippines

-100%

5%

-1%

-2%

-8%

-53%

39%

Qatar

31%

-100%

-100%

62%

-75%

93%

-100%

India

25%

62%

206%

-51%

42%

-13%

-15%

Indonesia

33%

-16%

-75%

8%

-21%

20%

-21%

Saudi Arabia

-2%

-5%

-100%

-50%

46%

-100%

78%

Bahrain

-13%

-100%

-27%

-3%

-5%

-3%

-5%

Kuwait

-72%

-100%

97%

-25%

19%

49%

-60%

Korea DPR

-60%

-100%

-7%

38%

-50%

-39%

31%

Chinese Taipei

-60%

-100%

-19%

10%

-25%

-25%

22%

Bangladesh

-65%

20%

-43%

16%

-24%

3%

-9%

Pakistan

-61%

-40%

-27%

-2%

-9%

-30%

19%

Maldives

-100%

60%

2%

-75%

63%

26%

-30%

Malaysia

-14%

-100%

-17%

-36%

31%

-21%

28%

Vietnam

-56%

-100%

87%

-51%

31%

-48%

30%

Cambodia

-100%

80%

15%

-100%

93%

-100%

95%

Kyrgyzstan

27%

-100%

-50%

38%

-49%

4%

-13%

Myanmar

-82%

233%

-45%

-4%

-3%

-8%

-6%

Laos

-100%

137%

25%

-7%

-6%

-100%

93%

Sri Lanka

-100%

80%

-43%

2%

-5%

6%

-28%

Tajikistan

-68%

75%

-70%

80%

-87%

-56%

33%

Nepal

-57%

-20%

-24%

-38%

25%

-42%

22%

Bhutan

950%

-100%

-49%

95%

-100%

-100%

92%

Brunei

-100%

-100%

1%

-100%

95%

100%

-100%

Macau of China

-100%

250%

-48%

2%

-7%

-16%

1%

Guam

-100%

-100%

18%

89%

-100%

-50%

47%

Mongolia

-100%

-100%

72%

-28%

15%

-100%

86%

Timor-Leste

-100%

-100%

18%

-100%

90%

21%

-27%