WC Qualification Asia

WC Qualification Asia
Bảng xếp hạng WC Qualification Asia - BXH World Cup Qualification Asia 23-25
23-25

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Qatar

4

4

0

0

16

2

14

100.0%

0.0%

0.0%

4.00

0.50

12

2

Ấn Độ

4

1

1

2

2

5

-3

25.0%

25.0%

50.0%

0.50

1.25

4

3

Afghanistan

4

1

1

2

3

13

-10

25.0%

25.0%

50.0%

0.75

3.25

4

4

Kuwait

4

1

0

3

5

6

-1

25.0%

0.0%

75.0%

1.25

1.50

3

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Nhật Bản

3

3

0

0

11

0

11

100.0%

0.0%

0.0%

3.67

0.00

9

2

Syria

4

2

1

1

9

6

3

50.0%

25.0%

25.0%

2.25

1.50

7

3

Korea DPR

3

1

0

2

6

3

3

33.3%

0.0%

66.7%

2.00

1.00

3

4

Myanmar

4

0

1

3

2

19

-17

0.0%

25.0%

75.0%

0.50

4.75

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Hàn Quốc

4

3

1

0

12

1

11

75.0%

25.0%

0.0%

3.00

0.25

10

2

Trung Quốc

4

2

1

1

8

7

1

50.0%

25.0%

25.0%

2.00

1.75

7

3

Thái Lan

4

1

1

2

5

7

-2

25.0%

25.0%

50.0%

1.25

1.75

4

4

Singapore

4

0

1

3

4

14

-10

0.0%

25.0%

75.0%

1.00

3.50

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Kyrgyzstan

4

3

0

1

11

5

6

75.0%

0.0%

25.0%

2.75

1.25

9

2

Oman

4

3

0

1

7

1

6

75.0%

0.0%

25.0%

1.75

0.25

9

3

Malaysia

4

2

0

2

5

7

-2

50.0%

0.0%

50.0%

1.25

1.75

6

4

Chinese Taipei

4

0

0

4

1

11

-10

0.0%

0.0%

100.0%

0.25

2.75

0

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iran

4

3

1

0

12

2

10

75.0%

25.0%

0.0%

3.00

0.50

10

2

Uzbekistan

4

3

1

0

10

3

7

75.0%

25.0%

0.0%

2.50

0.75

10

3

Turkmenistan

4

0

1

3

3

11

-8

0.0%

25.0%

75.0%

0.75

2.75

1

4

Hồng Kông

4

0

1

3

2

11

-9

0.0%

25.0%

75.0%

0.50

2.75

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iraq

4

4

0

0

12

1

11

100.0%

0.0%

0.0%

3.00

0.25

12

2

Indonesia

4

2

1

1

6

6

0

50.0%

25.0%

25.0%

1.50

1.50

7

3

Việt Nam

4

1

0

3

2

5

-3

25.0%

0.0%

75.0%

0.50

1.25

3

4

Philippines

4

0

1

3

1

9

-8

0.0%

25.0%

75.0%

0.25

2.25

1

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Ả Rập Saudi

4

3

1

0

8

1

7

75.0%

25.0%

0.0%

2.00

0.25

10

2

Jordan

4

2

1

1

11

3

8

50.0%

25.0%

25.0%

2.75

0.75

7

3

Tajikistan

4

1

2

1

8

4

4

25.0%

50.0%

25.0%

2.00

1.00

5

4

Pakistan

4

0

0

4

1

20

-19

0.0%

0.0%

100.0%

0.25

5.00

0

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

United Arab Emirates

4

4

0

0

11

1

10

100.0%

0.0%

0.0%

2.75

0.25

12

2

Bahrain

4

3

0

1

10

2

8

75.0%

0.0%

25.0%

2.50

0.50

9

3

Yemen

4

1

0

3

3

7

-4

25.0%

0.0%

75.0%

0.75

1.75

3

4

Nepal

4

0

0

4

0

14

-14

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

3.50

0

AFC Qualification, Round 2, Grou

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Úc

4

4

0

0

15

0

15

100.0%

0.0%

0.0%

3.75

0.00

12

2

Palestine

4

2

1

1

6

1

5

50.0%

25.0%

25.0%

1.50

0.25

7

3

Liban

4

0

2

2

1

8

-7

0.0%

50.0%

50.0%

0.25

2.00

2

4

Bangladesh

4

0

1

3

1

14

-13

0.0%

25.0%

75.0%

0.25

3.50

1