WC Qual CONCACAF

WC Qual CONCACAF
Bảng xếp hạng WC Qual CONCACAF - BXH World Cup Qualification Concacaf 2025
2025

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

2nd round, Group A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Antigua & Barbuda

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Bermuda

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Cayman Islands

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Cuba

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Honduras

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2nd round, Group B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bahamas

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Costa Rica

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Grenada

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Saint Kitts & Nevis

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Trinidad and Tobago

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2nd round, Group C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Aruba

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Barbados

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Curacao

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Haiti

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Saint Lucia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2nd round, Group D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Belize

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Guyana

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Montserrat

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Nicaragua

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Panama

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2nd round, Group E

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Br. Virgin Islands

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Dominica

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Dominican Republic

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Guatemala

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Jamaica

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2nd round, Group F

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Anguilla

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

El Salvador

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Puerto Rico

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Saint Vincent and the Grenadines

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

5

Suriname

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0