WC(W)U17

WC(W)U17
Bảng xếp hạng WC(W)U17 - BXH FIFA World Cup Women U17 2022
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

USA U17 (W)

3

2

1

0

13

1

12

66.7%

33.3%

0.0%

4.33

0.33

7

2

Brasil U17 (W)

3

2

1

0

7

1

6

66.7%

33.3%

0.0%

2.33

0.33

7

3

Morocco football U17 (W)

3

1

0

2

3

5

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.67

3

4

India U17 (W)

3

0

0

3

0

16

-16

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

5.33

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Germany U17 (W)

3

3

0

0

11

2

9

100.0%

0.0%

0.0%

3.67

0.67

9

2

Nigeria U17 (W)

3

2

0

1

7

3

4

66.7%

0.0%

33.3%

2.33

1.00

6

3

Chile U17 (W)

3

1

0

2

4

9

-5

33.3%

0.0%

66.7%

1.33

3.00

3

4

New Zealand (w) U17

3

0

0

3

2

10

-8

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

3.33

0

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Colombia U17 (W)

3

2

0

1

4

2

2

66.7%

0.0%

33.3%

1.33

0.67

6

2

Spain (W)

3

2

0

1

3

2

1

66.7%

0.0%

33.3%

1.00

0.67

6

3

Mexico U17 (W)

3

1

0

2

4

5

-1

33.3%

0.0%

66.7%

1.33

1.67

3

4

China U17 (W)

3

1

0

2

2

4

-2

33.3%

0.0%

66.7%

0.67

1.33

3

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Japan U17 (W)

3

3

0

0

10

0

10

100.0%

0.0%

0.0%

3.33

0.00

9

2

Tanzania U17 (W)

3

1

1

1

3

6

-3

33.3%

33.3%

33.3%

1.00

2.00

4

3

Canada U17 (W)

3

0

2

1

2

6

-4

0.0%

66.7%

33.3%

0.67

2.00

2

4

France U17 (W)

3

0

1

2

2

5

-3

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

1.67

1