WAFF Championship U23

WAFF Championship U23
Bảng xếp hạng WAFF Championship U23 - BXH WAFF Championship U23 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Saudi Arabia U23

1

0

1

0

3

2

1

0.0%

100.0%

0.0%

3.00

2.00

3

2

Jordan U23

1

0

1

0

2

3

-1

0.0%

100.0%

0.0%

2.00

3.00

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Korea Republic U23

1

1

0

0

1

0

1

100.0%

0.0%

0.0%

1.00

0.00

3

2

Thailand U23

1

0

0

1

0

1

-1

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

1.00

0

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Egypt U23

1

1

0

0

1

0

1

100.0%

0.0%

0.0%

1.00

0.00

3

2

United Arab Emirates U23

1

0

0

1

0

1

-1

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

1.00

0

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Australia U23

1

1

0

0

2

1

1

100.0%

0.0%

0.0%

2.00

1.00

3

2

Iraq U23

1

0

0

1

1

2

-1

0.0%

0.0%

100.0%

1.00

2.00

0