VĐQG Romania

VĐQG Romania
VĐQG Romania
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

92

95

134

116

91

150

Tỷ lệ ghi bàn

13.6%

14.0%

19.8%

17.1%

13.4%

22.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

35

16.9%

-

2

1:0

34

16.4%

-

3

0:0

32

15.5%

-

4

2:1

26

12.6%

-

5

2:2

17

8.2%

-

6

0:1

15

7.2%

-

7

1:2

15

7.2%

-

8

0:2

12

5.8%

-

9

1:3

11

5.3%

-

10

2:0

10

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

57

21.4%

-

2

Hòa-Hòa

48

18.0%

-

3

Hòa-Thắng

44

16.5%

-

4

Thua-Thua

42

15.8%

-

5

Thắng-Hòa

23

8.6%

-

6

Hòa-Thua

23

8.6%

-

7

Thua-Hòa

15

5.6%

-

8

Thua-Thắng

7

2.6%

-

9

Thắng-Thua

7

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

57

21.4%

-

2

3 bàn thắng

51

19.2%

-

3

1 bàn thắng

49

18.4%

-

4

4 bàn thắng

46

17.3%

-

5

0 bàn thắng

32

12.0%

-

6

5 bàn thắng

17

6.4%

-

7

7 bàn thắng

7

2.6%

-

8

7+

7

2.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

124

46.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

142

53.4%

-