VĐQG Pháp

VĐQG Pháp
VĐQG Pháp
2023-2024

Số đội: 18

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €2,978,060,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Paris Saint-Germain,€858,750,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

93

91

113

129

97

147

Tỷ lệ ghi bàn

13.9%

13.6%

16.9%

19.3%

14.5%

21.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

29

14.6%

-

2

0:0

26

13.1%

-

3

2:0

22

11.1%

-

4

1:2

22

11.1%

-

5

0:1

21

10.6%

-

6

1:0

20

10.1%

-

7

2:1

18

9.0%

-

8

3:0

14

7.0%

-

9

2:2

14

7.0%

-

10

3:1

13

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

64

24.8%

-

2

Hòa-Hòa

47

18.2%

-

3

Thua-Thua

46

17.8%

-

4

Hòa-Thắng

34

13.2%

-

5

Hòa-Thua

33

12.8%

-

6

Thắng-Hòa

13

5.0%

-

7

Thua-Hòa

12

4.7%

-

8

Thắng-Thua

6

2.3%

-

9

Thua-Thắng

3

1.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

62

24.0%

-

2

3 bàn thắng

60

23.3%

-

3

1 bàn thắng

41

15.9%

-

4

4 bàn thắng

41

15.9%

-

5

0 bàn thắng

26

10.1%

-

6

5 bàn thắng

15

5.8%

-

7

6 bàn thắng

7

2.7%

-

8

7+

6

2.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

120

46.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

138

53.5%

-