VĐQG Hàn Quốc

VĐQG Hàn Quốc
VĐQG Hàn Quốc
2024

Số đội: 12

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €147,420,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Ulsan Hyundai,€18,080,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

15

23

17

21

28

Tỷ lệ ghi bàn

7.1%

13.4%

20.5%

15.2%

18.8%

25.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

7

22.6%

-

2

2:0

5

16.1%

-

3

1:0

3

9.7%

-

4

0:1

3

9.7%

-

5

2:3

3

9.7%

-

6

0:0

2

6.5%

-

7

0:2

2

6.5%

-

8

2:1

2

6.5%

-

9

3:0

2

6.5%

-

10

1:2

2

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

11

27.5%

-

2

Hòa-Thua

8

20.0%

-

3

Hòa-Hòa

7

17.5%

-

4

Thua-Thua

4

10.0%

-

5

Hòa-Thắng

4

10.0%

-

6

Thắng-Hòa

2

5.0%

-

7

Thua-Hòa

2

5.0%

-

8

Thua-Thắng

2

5.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

14

35.0%

-

2

1 bàn thắng

6

15.0%

-

3

3 bàn thắng

6

15.0%

-

4

4 bàn thắng

4

10.0%

-

5

5 bàn thắng

4

10.0%

-

6

6 bàn thắng

4

10.0%

-

7

0 bàn thắng

2

5.0%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

16

40.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

24

60.0%

-