VĐQG Hà Lan

VĐQG Hà Lan
VĐQG Hà Lan
2023-2024

Số đội: 18

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €876,590,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Ajax Amsterdam,€291,450,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

109

109

127

152

155

208

Tỷ lệ ghi bàn

12.7%

12.7%

14.8%

17.7%

18.0%

24.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

29

16.6%

-

2

2:2

21

12.0%

-

3

2:0

19

10.9%

-

4

1:2

18

10.3%

-

5

1:0

17

9.7%

-

6

3:1

16

9.1%

-

7

0:2

15

8.6%

-

8

3:0

14

8.0%

-

9

0:0

13

7.4%

-

10

2:1

13

7.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

77

28.5%

-

2

Thua-Thua

51

18.9%

-

3

Hòa-Hòa

40

14.8%

-

4

Hòa-Thắng

30

11.1%

-

5

Hòa-Thua

27

10.0%

-

6

Thua-Hòa

15

5.6%

-

7

Thắng-Hòa

12

4.4%

-

8

Thua-Thắng

11

4.1%

-

9

Thắng-Thua

7

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

63

23.3%

-

2

4 bàn thắng

63

23.3%

-

3

3 bàn thắng

51

18.9%

-

4

1 bàn thắng

27

10.0%

-

5

5 bàn thắng

25

9.3%

-

6

6 bàn thắng

20

7.4%

-

7

0 bàn thắng

13

4.8%

-

8

7+

8

3.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

110

40.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

160

59.3%

-