VĐQG Đức

VĐQG Đức
VĐQG Đức
2023-2024

Số đội: 18

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €3,932,890,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Bayern Munich,€881,200,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

110

110

157

119

148

159

Tỷ lệ ghi bàn

13.7%

13.7%

19.5%

14.8%

18.4%

19.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

32

19.0%

-

2

2:0

19

11.3%

-

3

2:1

19

11.3%

-

4

3:1

18

10.7%

-

5

2:2

16

9.5%

-

6

0:1

15

8.9%

-

7

1:2

15

8.9%

-

8

1:0

13

7.7%

-

9

0:0

11

6.5%

-

10

3:0

10

6.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

67

26.5%

-

2

Thua-Thua

49

19.4%

-

3

Hòa-Hòa

38

15.0%

-

4

Hòa-Thắng

33

13.0%

-

5

Hòa-Thua

21

8.3%

-

6

Thắng-Hòa

17

6.7%

-

7

Thua-Hòa

12

4.7%

-

8

Thua-Thắng

9

3.6%

-

9

Thắng-Thua

7

2.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

58

22.9%

-

2

3 bàn thắng

53

20.9%

-

3

4 bàn thắng

52

20.6%

-

4

1 bàn thắng

28

11.1%

-

5

5 bàn thắng

24

9.5%

-

6

6 bàn thắng

19

7.5%

-

7

0 bàn thắng

11

4.3%

-

8

7+

8

3.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

111

43.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

142

56.1%

-