VĐQG Đan Mạch

VĐQG Đan Mạch
VĐQG Đan Mạch
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

45

55

65

73

68

91

Tỷ lệ ghi bàn

11.3%

13.9%

16.4%

18.4%

17.1%

22.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

16

14.7%

-

2

1:2

15

13.8%

-

3

1:0

13

11.9%

-

4

2:1

12

11.0%

-

5

2:0

11

10.1%

-

6

2:2

11

10.1%

-

7

0:1

10

9.2%

-

8

0:0

9

8.3%

-

9

0:2

7

6.4%

-

10

0:3

5

4.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

32

22.1%

-

2

Thua-Thua

28

19.3%

-

3

Hòa-Hòa

23

15.9%

-

4

Hòa-Thắng

22

15.2%

-

5

Hòa-Thua

20

13.8%

-

6

Thắng-Hòa

8

5.5%

-

7

Thua-Hòa

6

4.1%

-

8

Thắng-Thua

4

2.8%

-

9

Thua-Thắng

2

1.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

36

24.8%

-

2

2 bàn thắng

34

23.4%

-

3

4 bàn thắng

25

17.2%

-

4

1 bàn thắng

23

15.9%

-

5

5 bàn thắng

12

8.3%

-

6

0 bàn thắng

9

6.2%

-

7

6 bàn thắng

5

3.4%

-

8

7+

1

0.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

71

49.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

74

51.0%

-