VĐQG Albania

VĐQG Albania
VĐQG Albania
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

48

61

51

52

40

96

Tỷ lệ ghi bàn

13.6%

17.2%

14.4%

14.7%

11.3%

27.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

26

21.0%

-

2

1:0

20

16.1%

-

3

0:1

19

15.3%

-

4

0:0

15

12.1%

-

5

2:1

12

9.7%

-

6

1:2

9

7.3%

-

7

2:0

7

5.6%

-

8

2:2

6

4.8%

-

9

3:0

5

4.0%

-

10

3:1

5

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

35

23.2%

-

2

Hòa-Hòa

30

19.9%

-

3

Thua-Thua

21

13.9%

-

4

Hòa-Thắng

20

13.2%

-

5

Hòa-Thua

18

11.9%

-

6

Thua-Hòa

9

6.0%

-

7

Thắng-Hòa

9

6.0%

-

8

Thắng-Thua

6

4.0%

-

9

Thua-Thắng

3

2.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

39

25.8%

-

2

2 bàn thắng

36

23.8%

-

3

3 bàn thắng

28

18.5%

-

4

0 bàn thắng

15

9.9%

-

5

4 bàn thắng

15

9.9%

-

6

5 bàn thắng

13

8.6%

-

7

7 bàn thắng

4

2.6%

-

8

7+

1

0.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

84

55.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

67

44.4%

-