VĐQG Ý

VĐQG Ý
VĐQG Ý
2023-2024

Số đội: 20

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €4,863,060,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Juventus Turin,€708,500,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

103

117

141

143

132

194

Tỷ lệ ghi bàn

12.4%

14.1%

17.0%

17.2%

15.9%

23.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

43

17.5%

-

2

1:0

38

15.4%

-

3

2:1

28

11.4%

-

4

0:0

25

10.2%

-

5

2:0

22

8.9%

-

6

0:1

21

8.5%

-

7

1:2

21

8.5%

-

8

2:2

21

8.5%

-

9

3:0

14

5.7%

-

10

0:2

13

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

79

24.8%

-

2

Hòa-Hòa

54

16.9%

-

3

Thua-Thua

53

16.6%

-

4

Hòa-Thắng

48

15.0%

-

5

Hòa-Thua

29

9.1%

-

6

Thắng-Hòa

20

6.3%

-

7

Thua-Hòa

17

5.3%

-

8

Thua-Thắng

11

3.4%

-

9

Thắng-Thua

8

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

78

24.5%

-

2

3 bàn thắng

72

22.6%

-

3

1 bàn thắng

59

18.5%

-

4

4 bàn thắng

46

14.4%

-

5

0 bàn thắng

25

7.8%

-

6

5 bàn thắng

23

7.2%

-

7

6 bàn thắng

12

3.8%

-

8

7+

4

1.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

158

49.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

161

50.5%

-