USA NPSL

USA NPSL
USA NPSL
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

6

6

8

10

11

11

Tỷ lệ ghi bàn

6.2%

6.2%

8.2%

10.3%

11.3%

11.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

4

16.0%

-

2

1:0

4

16.0%

-

3

1:2

4

16.0%

-

4

2:0

2

8.0%

-

5

1:1

2

8.0%

-

6

2:1

2

8.0%

-

7

0:3

2

8.0%

-

8

3:1

2

8.0%

-

9

5:1

2

8.0%

-

10

0:1

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

8

25.0%

-

2

Hòa-Thắng

7

21.9%

-

3

Thắng-Thắng

7

21.9%

-

4

Hòa-Hòa

5

15.6%

-

5

Hòa-Thua

2

6.3%

-

6

Thắng-Thua

2

6.3%

-

7

Thắng-Hòa

1

3.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

9

28.1%

-

2

1 bàn thắng

5

15.6%

-

3

0 bàn thắng

4

12.5%

-

4

2 bàn thắng

4

12.5%

-

5

4 bàn thắng

3

9.4%

-

6

6 bàn thắng

3

9.4%

-

7

5 bàn thắng

2

6.3%

-

8

7+

2

6.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

17

53.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

15

46.9%

-