USA NASL

USA NASL
Lịch thi đấu USA NASL 2017, - Kết quả bóng đá USA North American Soccer League
2017

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu
Giải mùa xuân Giải mùa thu Play-offs
Vòng 1

Lịch thi đấu

Thời gian

Sân nhà FT(HT) Sân khách

Kèo Châu Á

Tài Xỉu

1x2

Dữ liệu

North Carolina FC 1 : 1 (1:1) Miami FC

1.10 0/0.5 0.70

0.90 2.5 0.90

2.50 3.20 2.63

Dữ liệu

Puerto Rico 0 : 0 (0:0) NY Cosmos

0.60 -0.5 1.30

1.10 2.5/3 0.70

2.80 3.40 2.25

Dữ liệu

San Francisco Deltas 1 : 1 (1:0) Indy Eleven

0.88 0/0.5 0.93

0.93 2.5 0.88

2.15 3.20 3.20

Dữ liệu

Indy Eleven 3 : 3 (2:2) Puerto Rico

1.20 1 0.65

0.80 2.5 1.00

1.65 3.80 4.50

Dữ liệu

NY Cosmos 0 : 3 (0:0) Miami FC

0.77 0.5 1.02

0.77 2/2.5 1.02

1.67 3.75 4.50

Dữ liệu

Jacksonville Armada 1 : 0 (0:0) Edmonton

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Puerto Rico 1 : 1 (1:1) Indy Eleven

0.68 0 1.15

0.98 2.5 0.83

2.25 3.30 2.90

Dữ liệu

Miami FC 0 : 2 (0:0) NY Cosmos

0.68 0/0.5 1.15

0.98 2.5 0.83

2.10 3.40 3.40

Dữ liệu

Edmonton 0 : 1 (0:1) Jacksonville Armada

1.02 0.5/1 0.77

1.05 2/2.5 0.75

1.80 3.40 4.00

Dữ liệu

San Francisco Deltas 3 : 1 (1:1) North Carolina FC

0.93 0.5 0.88

1.00 2.5 0.80

1.91 3.40 3.60

Dữ liệu

Jacksonville Armada 0 : 0 (0:0) San Francisco Deltas

0.90 0/0.5 0.90

0.90 2/2.5 0.90

2.10 3.10 3.30

Dữ liệu

North Carolina FC 3 : 1 (2:0) Edmonton

0.80 0/0.5 1.00

1.10 2/2.5 0.70

2.05 3.00 3.60

Dữ liệu

Indy Eleven 0 : 0 (0:0) San Francisco Deltas

0.93 0.5 0.88

0.95 2.5 0.85

1.91 3.10 4.00

Dữ liệu

NY Cosmos 1 : 1 (1:0) Jacksonville Armada

1.15 1 0.68

0.98 2/2.5 0.83

1.60 3.50 5.25

Dữ liệu

Miami FC 1 : 1 (0:0) North Carolina FC

0.93 0.5/1 0.88

0.83 2.5 0.98

1.67 3.40 5.00

Dữ liệu

Edmonton 2 : 1 (0:0) Puerto Rico

0.77 0/0.5 1.02

0.98 2/2.5 0.83

2.05 3.10 3.60

Dữ liệu

Jacksonville Armada 1 : 1 (1:1) Indy Eleven

0.70 0 1.10

1.20 2/2.5 0.65

2.30 3.10 3.00

Dữ liệu

Puerto Rico 0 : 1 (0:1) North Carolina FC

0.83 0/0.5 0.98

1.02 2.5 0.77

2.05 3.20 3.40

Dữ liệu

Miami FC 2 : 0 (1:0) Edmonton

0.73 0.5/1 1.08

0.98 2/2.5 0.83

1.60 3.50 5.50

Dữ liệu

San Francisco Deltas 0 : 1 (0:0) NY Cosmos

0.85 0 0.95

0.98 2/2.5 0.83

2.75 3.00 2.50

Dữ liệu

Jacksonville Armada 1 : 1 (0:1) NY Cosmos

0.90 -0/0.5 0.90

0.85 2/2.5 0.95

3.40 3.10 2.10

Dữ liệu

Puerto Rico 1 : 2 (1:0) Miami FC

1.10 0 0.70

1.30 2.5 0.60

3.10 3.00 2.30

Dữ liệu

Indy Eleven 0 : 0 (0:0) Edmonton

0.63 0.5 1.25

1.08 2.5 0.73

1.57 3.60 5.50

Dữ liệu

North Carolina FC 1 : 2 (0:1) San Francisco Deltas

1.10 0.5 0.70

0.98 2/2.5 0.83

2.05 3.25 3.30

Dữ liệu

North Carolina FC 3 : 1 (2:1) Jacksonville Armada

1.08 0.5 0.73

0.85 2/2.5 0.95

2.00 3.00 3.60

Dữ liệu

Miami FC 3 : 2 (1:0) Indy Eleven

0.88 0.5 0.93

0.85 2/2.5 0.95

1.83 3.20 3.90

Dữ liệu

NY Cosmos 4 : 3 (2:2) Puerto Rico

1.10 1 0.70

1.00 2.5 0.80

1.57 3.50 5.25

Dữ liệu

Edmonton 0 : 1 (0:0) San Francisco Deltas

0.63 0 1.25

0.90 2 0.90

2.15 3.00 3.20

Dữ liệu

San Francisco Deltas 0 : 3 (0:2) Jacksonville Armada

0.90 0.5 0.90

0.93 2/2.5 0.88

1.85 3.30 4.00

Dữ liệu

Puerto Rico 1 : 2 (1:0) North Carolina FC

0.98 0/0.5 0.82

-2.00 2.5 -2.00

2.20 3.40 2.75

Dữ liệu

Indy Eleven 0 : 2 (0:1) Miami FC

1.02 0/0.5 0.78

0.98 2.5 0.83

2.25 3.40 2.80

Dữ liệu

NY Cosmos 0 : 0 (0:0) San Francisco Deltas

0.98 0.5/1 0.83

0.85 2/2.5 0.95

1.62 3.40 5.50

Dữ liệu

Miami FC 1 : 1 (0:0) Puerto Rico

0.80 1 1.00

0.88 2.5 0.93

1.44 4.00 6.50

Dữ liệu

Edmonton 2 : 1 (2:0) Indy Eleven

0.83 0 0.98

1.10 2/2.5 0.70

2.60 3.00 2.70

Dữ liệu

Jacksonville Armada 2 : 1 (2:0) North Carolina FC

0.50 0 1.50

1.05 2.5 0.75

2.10 3.00 3.50

Dữ liệu

Jacksonville Armada 0 : 1 (0:1) Miami FC

1.25 0 0.63

1.15 2.5 0.68

3.40 3.00 2.15

Dữ liệu

Puerto Rico 3 : 0 (2:0) Edmonton

0.52 0 1.42

1.02 2/2.5 0.77

2.10 3.10 3.40

Dữ liệu

San Francisco Deltas 2 : 2 (0:0) Indy Eleven

1.00 0/0.5 0.80

1.05 2/2.5 0.75

2.25 2.90 3.30

Dữ liệu

North Carolina FC 0 : 1 (0:0) NY Cosmos

0.73 -0/0.5 1.08

0.93 2.5 0.88

2.90 3.00 2.40

Dữ liệu

NY Cosmos 2 : 4 (1:0) Edmonton

0.65 0.5/1 1.20

0.98 2/2.5 0.83

1.50 3.75 6.50

Dữ liệu

NY Cosmos 2 : 2 (1:2) North Carolina FC

1.08 1 0.73

0.75 2.5 1.05

1.65 3.60 4.75

Dữ liệu

Indy Eleven 1 : 4 (1:2) Jacksonville Armada

0.77 0/0.5 1.02

0.85 2/2.5 0.95

2.00 3.20 3.50

Dữ liệu

Puerto Rico 1 : 3 (0:2) San Francisco Deltas

0.98 0/0.5 0.83

0.77 2/2.5 1.02

2.20 3.25 3.00

Dữ liệu

Edmonton 0 : 1 (0:0) Miami FC

1.85 0 0.40

0.90 2/2.5 0.90

3.75 3.30 1.91

Dữ liệu

NY Cosmos 4 : 2 (1:2) Puerto Rico

0.73 0.5/1 1.08

0.68 2.5 1.15

1.55 3.60 5.75

Dữ liệu

Indy Eleven 2 : 0 (0:0) North Carolina FC

0.60 0 1.30

0.65 2/2.5 1.20

2.30 3.10 2.80

Dữ liệu

Miami FC 4 : 0 (2:0) Jacksonville Armada

0.90 0.5/1 0.90

0.78 2/2.5 1.02

1.83 3.30 3.80

Dữ liệu

San Francisco Deltas 1 : 0 (1:0) Edmonton

0.95 0.5/1 0.85

1.08 2/2.5 0.72

1.73 3.20 4.50

Dữ liệu

Miami FC 2 : 1 (1:1) NY Cosmos

0.90 0.5 0.90

0.85 2.5 0.95

1.80 3.40 4.00

Dữ liệu

North Carolina FC 1 : 2 (1:2) Indy Eleven

0.68 0 1.15

0.93 2.5 0.88

2.20 3.30 3.00

Dữ liệu

Edmonton 0 : 1 (0:1) San Francisco Deltas

1.00 0 0.80

1.15 2/2.5 0.68

2.70 3.10 2.50

Dữ liệu

Jacksonville Armada 1 : 0 (0:0) Edmonton

- - -

- - -

1.73 3.40 4.50

Dữ liệu

San Francisco Deltas 2 : 0 (1:0) Puerto Rico

0.83 0.5/1 0.98

0.80 2/2.5 1.00

1.67 3.50 4.75

Dữ liệu

NY Cosmos 1 : 1 (0:1) Indy Eleven

1.02 0.5 0.77

0.80 2.5 1.00

2.00 3.60 3.50

Dữ liệu

North Carolina FC 1 : 0 (0:0) Miami FC

1.35 0 0.58

0.65 2/2.5 1.20

3.30 3.40 2.15

Dữ liệu

Edmonton 2 : 1 (0:1) North Carolina FC

1.15 0/0.5 0.68

0.83 2/2.5 0.98

2.50 3.25 2.60

Dữ liệu

Puerto Rico 0 : 0 (0:0) Jacksonville Armada

0.88 0/0.5 0.93

1.00 2.5 0.80

2.10 3.30 3.20

Dữ liệu

Indy Eleven 2 : 1 (1:1) NY Cosmos

0.68 0/0.5 1.15

0.95 2.5/3 0.85

2.00 3.50 3.20

Dữ liệu

Miami FC 7 : 0 (4:0) San Francisco Deltas

0.73 0.5 1.08

0.83 2/2.5 0.98

1.65 3.60 4.33

Dữ liệu

Jacksonville Armada 1 : 1 (0:1) Puerto Rico

1.00 0.5/1 0.80

1.25 2.5 0.63

1.73 3.40 4.75

Dữ liệu

Indy Eleven 2 : 0 (0:0) Jacksonville Armada

1.02 0.5 0.77

1.00 2.5 0.80

1.91 3.20 3.60

Dữ liệu

North Carolina FC 2 : 1 (1:0) Puerto Rico

0.88 0.5 0.93

0.95 2.5/3 0.85

1.85 3.50 3.75

Dữ liệu

Edmonton 0 : 1 (0:0) NY Cosmos

0.83 -0/0.5 0.98

0.98 2.5 0.83

3.10 3.00 2.20

Dữ liệu

San Francisco Deltas 1 : 3 (0:1) Miami FC

1.10 -0/0.5 0.70

0.88 2/2.5 0.93

4.20 3.20 1.83

Dữ liệu