USA NASL

USA NASL
Lịch thi đấu USA NASL 2017, - Kết quả bóng đá USA North American Soccer League
2017

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

20

19.4%

-

2

0:1

14

13.6%

-

3

2:1

13

12.6%

-

4

0:0

11

10.7%

-

5

1:0

10

9.7%

-

6

0:2

8

7.8%

-

7

2:0

7

6.8%

-

8

1:2

7

6.8%

-

9

2:2

7

6.8%

-

10

0:3

6

5.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

29

22.3%

-

2

Hòa-Hòa

25

19.2%

-

3

Thắng-Thắng

24

18.5%

-

4

Hòa-Thắng

17

13.1%

-

5

Hòa-Thua

12

9.2%

-

6

Thắng-Hòa

10

7.7%

-

7

Thua-Hòa

8

6.2%

-

8

Thắng-Thua

3

2.3%

-

9

Thua-Thắng

2

1.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

35

26.9%

-

2

3 bàn thắng

28

21.5%

-

3

1 bàn thắng

24

18.5%

-

4

4 bàn thắng

16

12.3%

-

5

0 bàn thắng

11

8.5%

-

6

5 bàn thắng

6

4.6%

-

7

6 bàn thắng

6

4.6%

-

8

7+

4

3.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

61

46.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

69

53.1%

-