UNCAF Nations Cup

UNCAF Nations Cup
Lịch thi đấu UNCAF Nations Cup 2017, - Kết quả bóng đá UNCAF Nations Cup
2017

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

3

20.0%

-

2

1:0

3

20.0%

-

3

0:1

2

13.3%

-

4

2:1

2

13.3%

-

5

3:1

2

13.3%

-

6

1:1

1

6.7%

-

7

1:2

1

6.7%

-

8

0:3

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

4

26.7%

-

2

Thắng-Thắng

3

20.0%

-

3

Hòa-Hòa

3

20.0%

-

4

Thua-Thua

2

13.3%

-

5

Hòa-Thua

1

6.7%

-

6

Thắng-Hòa

1

6.7%

-

7

Thắng-Thua

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

5

33.3%

-

2

3 bàn thắng

4

26.7%

-

3

0 bàn thắng

3

20.0%

-

4

4 bàn thắng

2

13.3%

-

5

2 bàn thắng

1

6.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

9

60.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

6

40.0%

-