UKR Cup

UKR Cup
UKR Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

13

18

15

16

15

35

Tỷ lệ ghi bàn

11.0%

15.3%

12.7%

13.6%

12.7%

29.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

6

16.2%

-

2

0:1

5

13.5%

-

3

1:2

5

13.5%

-

4

0:0

4

10.8%

-

5

1:0

4

10.8%

-

6

0:3

4

10.8%

-

7

0:2

3

8.1%

-

8

2:1

2

5.4%

-

9

3:0

2

5.4%

-

10

1:3

2

5.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

12

26.7%

-

2

Thắng-Thắng

9

20.0%

-

3

Hòa-Hòa

9

20.0%

-

4

Hòa-Thua

7

15.6%

-

5

Hòa-Thắng

4

8.9%

-

6

Thua-Thắng

1

2.2%

-

7

Thua-Hòa

1

2.2%

-

8

Thắng-Hòa

1

2.2%

-

9

Thắng-Thua

1

2.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

13

28.9%

-

2

1 bàn thắng

9

20.0%

-

3

2 bàn thắng

9

20.0%

-

4

0 bàn thắng

4

8.9%

-

5

4 bàn thắng

4

8.9%

-

6

5 bàn thắng

3

6.7%

-

7

7 bàn thắng

3

6.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

28

62.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

17

37.8%

-