UGA Cup

UGA Cup
Lịch thi đấu UGA Cup 2024, - Kết quả bóng đá Uganda Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

12

4

5

5

6

41

Tỷ lệ ghi bàn

19.4%

6.5%

8.1%

8.1%

9.7%

66.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

7

25.9%

-

2

0:1

4

14.8%

-

3

2:0

3

11.1%

-

4

0:2

3

11.1%

-

5

1:2

3

11.1%

-

6

0:0

2

7.4%

-

7

0:3

2

7.4%

-

8

1:0

1

3.7%

-

9

3:0

1

3.7%

-

10

0:4

1

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

11

37.9%

-

2

Hòa-Hòa

7

24.1%

-

3

Thắng-Thắng

3

10.3%

-

4

Hòa-Thua

3

10.3%

-

5

Hòa-Thắng

2

6.9%

-

6

Thắng-Hòa

1

3.4%

-

7

Thắng-Thua

1

3.4%

-

8

Thua-Hòa

1

3.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

13

44.8%

-

2

3 bàn thắng

6

20.7%

-

3

1 bàn thắng

5

17.2%

-

4

0 bàn thắng

2

6.9%

-

5

4 bàn thắng

2

6.9%

-

6

5 bàn thắng

1

3.4%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

41.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

17

58.6%

-