UEFA U19 Nữ

UEFA U19 Nữ
Bảng xếp hạng UEFA U19 Nữ - BXH UEFA European Women U19 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Germany U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Ireland U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Netherlands U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Spain U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

England U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

France U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Lithuania U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Serbia U19 (W)

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0