UEFA U19

UEFA U19
Bảng xếp hạng UEFA U19 - BXH UEFA European U19 Football Championship 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Italy U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Northern Ireland U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Norway U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Ukraine U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Denmark U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

France U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Spain U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Turkey U19

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0