UEFA U17

UEFA U17
Bảng xếp hạng UEFA U17 - BXH UEFA European U17 Football Championship 2023-2024
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Elite round - Group 1

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

France U17

3

3

0

0

9

4

5

100.0%

0.0%

0.0%

3.00

1.33

9

2

England U17

3

2

0

1

11

3

8

66.7%

0.0%

33.3%

3.67

1.00

6

3

Northern Ireland U17

3

1

0

2

6

11

-5

33.3%

0.0%

66.7%

2.00

3.67

3

4

Hungary U17

3

0

0

3

2

10

-8

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

3.33

0

Elite round - Group 2

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Sweden U17

3

2

1

0

5

3

2

66.7%

33.3%

0.0%

1.67

1.00

7

2

Wales U17

3

2

0

1

5

4

1

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

1.33

6

3

Romania U17

3

0

2

1

2

3

-1

0.0%

66.7%

33.3%

0.67

1.00

2

4

Bulgaria U17

3

0

1

2

2

4

-2

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

1.33

1

Elite round - Group 3

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Italy U17

3

2

1

0

9

5

4

66.7%

33.3%

0.0%

3.00

1.67

7

2

Belgium U17

3

1

1

1

6

7

-1

33.3%

33.3%

33.3%

2.00

2.33

4

3

Finland U17

3

1

1

1

3

3

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.00

1.00

4

4

Netherlands U17

3

0

1

2

2

5

-3

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

1.67

1

Elite round - Group 4

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Ukraine U17

3

3

0

0

8

0

8

100.0%

0.0%

0.0%

2.67

0.00

9

2

Slovakia U17

3

2

0

1

3

4

-1

66.7%

0.0%

33.3%

1.00

1.33

6

3

Switzerland U17

3

1

0

2

3

5

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.67

3

4

Greece U17

3

0

0

3

0

5

-5

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

1.67

0

Elite round - Group 5

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Portugal U17

3

3

0

0

10

3

7

100.0%

0.0%

0.0%

3.33

1.00

9

2

Croatia U17

3

1

1

1

8

6

2

33.3%

33.3%

33.3%

2.67

2.00

4

3

Germany U17

3

1

1

1

7

6

1

33.3%

33.3%

33.3%

2.33

2.00

4

4

Ireland U17

3

0

0

3

1

11

-10

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

3.67

0

Elite round - Group 6

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Denmark U17

3

2

1

0

8

0

8

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

0.00

7

2

Serbia U17

3

2

0

1

5

1

4

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

0.33

6

3

Georgia U17

3

1

0

2

3

10

-7

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

3.33

3

4

Turkey U17

3

0

1

2

1

6

-5

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

2.00

1

Elite round - Group 7

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Austria U17

3

2

1

0

7

3

4

66.7%

33.3%

0.0%

2.33

1.00

7

2

Spain U17

3

2

0

1

9

3

6

66.7%

0.0%

33.3%

3.00

1.00

6

3

Norway U17

3

1

1

1

4

6

-2

33.3%

33.3%

33.3%

1.33

2.00

4

4

Slovenia U17

3

0

0

3

1

9

-8

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

3.00

0

Elite round - Group 8

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Poland U17

3

2

0

1

6

3

3

66.7%

0.0%

33.3%

2.00

1.00

6

2

Czech U17

3

2

0

1

4

2

2

66.7%

0.0%

33.3%

1.33

0.67

6

3

Bosnia & Herzegovina U17

3

1

0

2

4

7

-3

33.3%

0.0%

66.7%

1.33

2.33

3

4

Belarus U17

3

1

0

2

2

4

-2

33.3%

0.0%

66.7%

0.67

1.33

3

Nhóm 1

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Austria U17

3

2

1

0

5

3

2

66.7%

33.3%

0.0%

1.67

1.00

7

2

Georgia U17

3

1

1

1

4

4

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.33

1.33

4

3

Denmark U17

3

1

1

1

7

5

2

33.3%

33.3%

33.3%

2.33

1.67

4

4

Lithuania U17

3

0

1

2

2

6

-4

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

2.00

1

Nhóm 10

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Switzerland U17

3

2

1

0

8

0

8

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

0.00

7

2

Ireland U17

3

1

2

0

4

0

4

33.3%

66.7%

0.0%

1.33

0.00

5

3

Iceland U17

3

1

1

1

7

4

3

33.3%

33.3%

33.3%

2.33

1.33

4

4

Armenia U17

3

0

0

3

1

16

-15

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

5.33

0

Nhóm 11

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Greece U17

3

3

0

0

6

1

5

100.0%

0.0%

0.0%

2.00

0.33

9

2

Italy U17

3

1

1

1

5

2

3

33.3%

33.3%

33.3%

1.67

0.67

4

3

Northern Ireland U17

3

1

1

1

4

2

2

33.3%

33.3%

33.3%

1.33

0.67

4

4

San Marino U17

3

0

0

3

0

10

-10

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

3.33

0

Nhóm 12

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Wales U17

2

2

0

0

5

0

5

100.0%

0.0%

0.0%

2.50

0.00

6

2

Belgium U17

2

1

0

1

4

1

3

50.0%

0.0%

50.0%

2.00

0.50

3

3

Gibraltar U17

2

0

0

2

0

8

-8

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

4.00

0

Nhóm 13

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bulgaria U17

3

2

1

0

4

2

2

66.7%

33.3%

0.0%

1.33

0.67

7

2

Hungary U17

3

2

0

1

5

2

3

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

0.67

6

3

Bosnia & Herzegovina U17

3

1

1

1

5

4

1

33.3%

33.3%

33.3%

1.67

1.33

4

4

Andorra U17

3

0

0

3

1

7

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

2.33

0

Nhóm 2

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Poland U17

3

3

0

0

8

1

7

100.0%

0.0%

0.0%

2.67

0.33

9

2

Sweden U17

3

2

0

1

6

4

2

66.7%

0.0%

33.3%

2.00

1.33

6

3

Latvia U17

3

1

0

2

3

5

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.67

3

4

Moldova U17

3

0

0

3

2

9

-7

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

3.00

0

Nhóm 3

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Germany U17

3

2

1

0

8

1

7

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

0.33

7

2

Finland U17

3

1

2

0

6

3

3

33.3%

66.7%

0.0%

2.00

1.00

5

3

Ukraine U17

3

1

1

1

9

3

6

33.3%

33.3%

33.3%

3.00

1.00

4

4

Liechtenstein U17

3

0

0

3

0

16

-16

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

5.33

0

Nhóm 4

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Serbia U17

3

2

1

0

10

3

7

66.7%

33.3%

0.0%

3.33

1.00

7

2

Slovenia U17

3

1

2

0

6

3

3

33.3%

66.7%

0.0%

2.00

1.00

5

3

Luxembourg U17

3

0

2

1

2

5

-3

0.0%

66.7%

33.3%

0.67

1.67

2

4

Azerbaijan U17

3

0

1

2

2

9

-7

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

3.00

1

Nhóm 5

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Portugal U17

3

3

0

0

11

1

10

100.0%

0.0%

0.0%

3.67

0.33

9

2

Czech U17

3

2

0

1

11

3

8

66.7%

0.0%

33.3%

3.67

1.00

6

3

Albania U17

3

1

0

2

3

10

-7

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

3.33

3

4

Montenegro U17

3

0

0

3

1

12

-11

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

4.00

0

Nhóm 6

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

France U17

3

1

2

0

5

1

4

33.3%

66.7%

0.0%

1.67

0.33

5

2

Romania U17

3

1

2

0

4

1

3

33.3%

66.7%

0.0%

1.33

0.33

5

3

Norway U17

3

0

3

0

2

2

0

0.0%

100.0%

0.0%

0.67

0.67

3

4

Estonia U17

3

0

1

2

2

9

-7

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

3.00

1

Nhóm 7

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Turkey U17

3

2

1

0

4

0

4

66.7%

33.3%

0.0%

1.33

0.00

7

2

Belarus U17

3

1

1

1

3

2

1

33.3%

33.3%

33.3%

1.00

0.67

4

3

Scotland U17

3

1

0

2

3

6

-3

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

2.00

3

4

Kazakhstan U17

3

0

2

1

0

2

-2

0.0%

66.7%

33.3%

0.00

0.67

2

Nhóm 8

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Spain U17

3

3

0

0

17

1

16

100.0%

0.0%

0.0%

5.67

0.33

9

2

Slovakia U17

3

2

0

1

6

5

1

66.7%

0.0%

33.3%

2.00

1.67

6

3

Malta U17

3

0

1

2

1

9

-8

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

3.00

1

4

North Macedonia U17

3

0

1

2

1

10

-9

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

3.33

1

Nhóm 9

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

England U17

3

3

0

0

18

1

17

100.0%

0.0%

0.0%

6.00

0.33

9

2

Croatia U17

3

2

0

1

11

5

6

66.7%

0.0%

33.3%

3.67

1.67

6

3

Kosovo U17

3

1

0

2

3

10

-7

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

3.33

3

4

Faroe Islands U17

3

0

0

3

1

17

-16

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

5.67

0