UEFA Nations League

UEFA Nations League
UEFA Nations League
2022-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

43

59

67

89

64

103

Tỷ lệ ghi bàn

10.2%

13.9%

15.8%

21.0%

15.1%

24.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

20

15.5%

-

2

0:1

18

14.0%

-

3

2:1

18

14.0%

-

4

2:0

15

11.6%

-

5

1:0

13

10.1%

-

6

0:2

13

10.1%

-

7

1:2

10

7.8%

-

8

0:0

8

6.2%

-

9

2:2

8

6.2%

-

10

3:0

6

4.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

38

23.5%

-

2

Thắng-Thắng

35

21.6%

-

3

Hòa-Thắng

33

20.4%

-

4

Hòa-Hòa

22

13.6%

-

5

Hòa-Thua

16

9.9%

-

6

Thắng-Hòa

8

4.9%

-

7

Thua-Hòa

8

4.9%

-

8

Thua-Thắng

1

0.6%

-

9

Thắng-Thua

1

0.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

48

29.6%

-

2

3 bàn thắng

37

22.8%

-

3

1 bàn thắng

31

19.1%

-

4

4 bàn thắng

17

10.5%

-

5

5 bàn thắng

12

7.4%

-

6

0 bàn thắng

8

4.9%

-

7

6 bàn thắng

6

3.7%

-

8

7+

3

1.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

83

51.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

79

48.8%

-