UEFA Nations League

UEFA Nations League
UEFA Nations League
2022-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Danh sách giải đấu khác

Tất cả

1X2 ROI

Chuỗi thắng

Kèo

Tài Xỉu

Tỷ số

Bàn thắng đầu tiên

HT/FT

Thống kê phạt góc

Số bàn thắng

Thống kê thẻ

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Kèo thắng

Kèo thua

Tài

Xỉu

Norway

46%

-33%

25%

-3%

-3%

7%

-13%

Denmark

96%

-100%

-4%

34%

-36%

11%

-20%

Romania

-30%

-46%

65%

-6%

6%

-8%

-3%

Luxembourg

14%

56%

-77%

20%

-21%

-18%

15%

BIH

2%

3%

-65%

24%

-24%

-16%

7%

Israel

20%

68%

-100%

24%

-25%

100%

-100%

France

-76%

11%

115%

-68%

62%

-67%

49%

Cyprus

-4%

11%

-15%

-11%

6%

3%

-16%

Malta

-38%

-100%

16%

-39%

27%

2%

-2%

Slovenia

-37%

78%

-37%

26%

-35%

10%

-17%

Sweden

-61%

-41%

75%

-66%

64%

16%

-19%

Albania

-100%

61%

20%

-55%

47%

-1%

-18%

Ireland

-39%

-45%

37%

-26%

15%

8%

-21%

Scotland

24%

-43%

-62%

43%

-50%

30%

-40%

Slovakia

-48%

-30%

216%

-59%

56%

-26%

15%

Spain

8%

28%

-18%

5%

-7%

-16%

9%

Switzerland

87%

-100%

12%

-11%

3%

39%

-40%

Turkey

-22%

-12%

66%

-1%

-4%

16%

-21%

Ukraine

-14%

10%

-60%

12%

-16%

-2%

-20%

Wales

-100%

-33%

48%

-1%

0%

28%

-43%

Poland

-28%

-37%

-8%

2%

-1%

1%

-5%

Portugal

-16%

-45%

-1%

18%

-28%

-16%

4%

Netherlands

37%

-12%

-62%

-6%

-2%

48%

-50%

Latvia

28%

-41%

-20%

-3%

0%

12%

-19%

Italy

8%

-13%

-47%

1%

-9%

-1%

-7%

Iceland

-100%

229%

-100%

22%

-30%

1%

-18%

Hungary

391%

-27%

-46%

61%

-66%

-36%

23%

Greece

64%

-100%

-4%

66%

-66%

-35%

23%

Germany

-69%

136%

83%

-6%

1%

-31%

21%

Finland

-23%

6%

-30%

-6%

7%

-36%

20%

England

-100%

65%

250%

-75%

64%

-31%

23%

Czech Republic

-50%

-43%

5%

-27%

20%

44%

-46%

Croatia

69%

25%

-52%

57%

-70%

1%

-9%

Bulgaria

-9%

137%

-45%

9%

-11%

-13%

4%

Belgium

-18%

-33%

-5%

-23%

21%

-3%

-3%

Austria

-36%

-41%

33%

-33%

28%

12%

-15%

Armenia

-37%

-100%

18%

-45%

35%

26%

-42%

Azerbaijan

95%

-55%

-32%

19%

-28%

-3%

-7%

Belarus

-100%

70%

-3%

-25%

20%

-40%

30%

Estonia

74%

-100%

-100%

28%

-38%

50%

-53%

Faroe Islands

103%

21%

-39%

31%

-36%

39%

-40%

Georgia

79%

-45%

-100%

36%

-43%

36%

-41%

Kazakhstan

170%

-45%

-64%

53%

-60%

15%

-24%

Lithuania

-63%

-61%

9%

-57%

49%

-28%

18%

North Macedonia

-62%

-50%

57%

-40%

39%

-12%

9%

Moldova

54%

-50%

-41%

22%

-26%

8%

-11%

Northern Ireland

-65%

11%

11%

-60%

50%

31%

-40%

Andorra

-23%

8%

-49%

33%

-37%

32%

-32%

Liechtenstein

-100%

-100%

70%

-57%

56%

-41%

35%

San Marino

-100%

-100%

19%

-5%

-4%

-52%

44%

Serbia

71%

-46%

-43%

31%

-37%

2%

-15%

Montenegro

25%

-50%

4%

-11%

10%

-28%

16%

Gibraltar

-100%

0%

7%

1%

-6%

-11%

3%

Kosovo

-1%

-100%

1%

-6%

-1%

-2%

-11%