U19 Quốc tế (Cúp báo Thanh niên)

U19 Quốc tế (Cúp báo Thanh niên)
Lịch thi đấu U19 Quốc tế (Cúp báo Thanh niên) 2024, - Kết quả bóng đá Vietnam Championship U19
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

40

45

72

45

58

100

Tỷ lệ ghi bàn

7.3%

8.3%

13.2%

8.3%

10.6%

18.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

13

12.7%

-

2

2:0

13

12.7%

-

3

2:1

12

11.8%

-

4

0:0

11

10.8%

-

5

1:1

11

10.8%

-

6

3:0

10

9.8%

-

7

1:0

9

8.8%

-

8

1:3

9

8.8%

-

9

0:2

8

7.8%

-

10

1:2

6

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

48

29.1%

-

2

Thua-Thua

47

28.5%

-

3

Hòa-Hòa

21

12.7%

-

4

Hòa-Thắng

21

12.7%

-

5

Hòa-Thua

16

9.7%

-

6

Thắng-Hòa

5

3.0%

-

7

Thua-Thắng

3

1.8%

-

8

Thua-Hòa

3

1.8%

-

9

Thắng-Thua

1

0.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

33

20.0%

-

2

2 bàn thắng

32

19.4%

-

3

4 bàn thắng

25

15.2%

-

4

1 bàn thắng

22

13.3%

-

5

5 bàn thắng

14

8.5%

-

6

6 bàn thắng

14

8.5%

-

7

0 bàn thắng

11

6.7%

-

8

7+

14

8.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

77

46.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

88

53.3%

-