Tipsport Cup Séc

Tipsport Cup Séc
Lịch thi đấu Tipsport Cup Séc 2024, - Kết quả bóng đá Czechs Tipsport Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

10

8

19

14

12

16

Tỷ lệ ghi bàn

12.7%

10.1%

24.1%

17.7%

15.2%

20.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:0

5

27.8%

-

2

1:0

3

16.7%

-

3

0:2

2

11.1%

-

4

1:2

2

11.1%

-

5

0:0

1

5.6%

-

6

1:1

1

5.6%

-

7

2:1

1

5.6%

-

8

0:3

1

5.6%

-

9

4:0

1

5.6%

-

10

2:2

1

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

8

32.0%

-

2

Thua-Thua

6

24.0%

-

3

Hòa-Thắng

5

20.0%

-

4

Hòa-Thua

2

8.0%

-

5

Thắng-Thua

1

4.0%

-

6

Thua-Hòa

1

4.0%

-

7

Hòa-Hòa

1

4.0%

-

8

Thắng-Hòa

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

8

32.0%

-

2

3 bàn thắng

4

16.0%

-

3

1 bàn thắng

3

12.0%

-

4

4 bàn thắng

3

12.0%

-

5

5 bàn thắng

3

12.0%

-

6

0 bàn thắng

1

4.0%

-

7

6 bàn thắng

1

4.0%

-

8

7+

2

8.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

44.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

56.0%

-