TUR Cup

TUR Cup
Lịch thi đấu TUR Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Turkish Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

48

69

77

66

73

190

Tỷ lệ ghi bàn

10.7%

15.3%

17.1%

14.7%

16.2%

42.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

19

17.0%

-

2

2:0

15

13.4%

-

3

3:0

14

12.5%

-

4

1:0

11

9.8%

-

5

2:1

11

9.8%

-

6

1:2

10

8.9%

-

7

3:1

9

8.0%

-

8

4:0

9

8.0%

-

9

0:0

8

7.1%

-

10

0:1

6

5.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

52

34.4%

-

2

Hòa-Thắng

32

21.2%

-

3

Hòa-Hòa

19

12.6%

-

4

Thua-Thua

17

11.3%

-

5

Hòa-Thua

12

7.9%

-

6

Thắng-Hòa

8

5.3%

-

7

Thua-Hòa

6

4.0%

-

8

Thua-Thắng

3

2.0%

-

9

Thắng-Thua

2

1.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

40

26.5%

-

2

3 bàn thắng

35

23.2%

-

3

4 bàn thắng

25

16.6%

-

4

1 bàn thắng

17

11.3%

-

5

5 bàn thắng

13

8.6%

-

6

6 bàn thắng

10

6.6%

-

7

0 bàn thắng

8

5.3%

-

8

7+

3

2.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

66

43.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

85

56.3%

-