TPE Mulan League (W)

TPE Mulan League (W)
Lịch thi đấu TPE Mulan League (W) 2024, - Kết quả bóng đá Chinese Taipei Mulan League Women
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

3

3

4

7

12

Tỷ lệ ghi bàn

19.4%

8.3%

8.3%

11.1%

19.4%

33.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

2

15.4%

-

2

1:1

2

15.4%

-

3

0:2

2

15.4%

-

4

1:2

2

15.4%

-

5

3:0

1

7.7%

-

6

2:1

1

7.7%

-

7

1:4

1

7.7%

-

8

2:3

1

7.7%

-

9

1:5

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

4

30.8%

-

2

Thắng-Thua

2

15.4%

-

3

Hòa-Hòa

2

15.4%

-

4

Thắng-Thắng

1

7.7%

-

5

Hòa-Thua

1

7.7%

-

6

Thắng-Hòa

1

7.7%

-

7

Thua-Hòa

1

7.7%

-

8

Hòa-Thắng

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

4

30.8%

-

2

3 bàn thắng

4

30.8%

-

3

0 bàn thắng

2

15.4%

-

4

5 bàn thắng

2

15.4%

-

5

6 bàn thắng

1

7.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

6

46.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

7

53.8%

-