Southeast Asian Games

Southeast Asian Games
Lịch thi đấu Southeast Asian Games 2023, - Kết quả bóng đá Southeast Asian Games Football
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

13

5

19

11

9

19

Tỷ lệ ghi bàn

16.7%

6.4%

24.4%

14.1%

11.5%

24.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:0

3

17.6%

-

2

3:0

3

17.6%

-

3

1:1

2

11.8%

-

4

1:2

2

11.8%

-

5

3:1

2

11.8%

-

6

0:0

1

5.9%

-

7

1:0

1

5.9%

-

8

0:1

1

5.9%

-

9

0:3

1

5.9%

-

10

4:0

1

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

10

41.7%

-

2

Thua-Thua

5

20.8%

-

3

Hòa-Thắng

3

12.5%

-

4

Thua-Hòa

2

8.3%

-

5

Hòa-Thua

2

8.3%

-

6

Thắng-Hòa

1

4.2%

-

7

Hòa-Hòa

1

4.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

6

25.0%

-

2

2 bàn thắng

5

20.8%

-

3

4 bàn thắng

5

20.8%

-

4

5 bàn thắng

3

12.5%

-

5

1 bàn thắng

2

8.3%

-

6

0 bàn thắng

1

4.2%

-

7

6 bàn thắng

1

4.2%

-

8

7+

1

4.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

12

50.0%

-