South Asian Games

South Asian Games
Lịch thi đấu South Asian Games undefined, - Kết quả bóng đá South Asian Games

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

4

3

4

4

5

Tỷ lệ ghi bàn

13.0%

17.4%

13.0%

17.4%

17.4%

21.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

3

27.3%

-

2

0:1

2

18.2%

-

3

1:1

2

18.2%

-

4

0:0

1

9.1%

-

5

1:0

1

9.1%

-

6

0:3

1

9.1%

-

7

4:0

1

9.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

3

27.3%

-

2

Hòa-Thắng

2

18.2%

-

3

Thua-Thua

2

18.2%

-

4

Thắng-Hòa

1

9.1%

-

5

Thua-Hòa

1

9.1%

-

6

Hòa-Hòa

1

9.1%

-

7

Hòa-Thua

1

9.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

4

36.4%

-

2

1 bàn thắng

3

27.3%

-

3

2 bàn thắng

2

18.2%

-

4

0 bàn thắng

1

9.1%

-

5

4 bàn thắng

1

9.1%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

7

63.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

4

36.4%

-