SYR Premier League

SYR Premier League
Lịch thi đấu SYR Premier League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Syrian Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

34

40

57

41

36

60

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

14.9%

21.2%

15.2%

13.4%

22.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

21

19.1%

-

2

1:0

18

16.4%

-

3

0:1

17

15.5%

-

4

2:1

12

10.9%

-

5

2:0

10

9.1%

-

6

1:1

10

9.1%

-

7

1:2

8

7.3%

-

8

0:2

5

4.5%

-

9

2:2

5

4.5%

-

10

3:0

4

3.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

36

27.7%

-

2

Hòa-Hòa

28

21.5%

-

3

Thua-Thua

22

16.9%

-

4

Hòa-Thua

16

12.3%

-

5

Hòa-Thắng

14

10.8%

-

6

Thắng-Hòa

5

3.8%

-

7

Thua-Thắng

3

2.3%

-

8

Thắng-Thua

3

2.3%

-

9

Thua-Hòa

3

2.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

35

26.9%

-

2

3 bàn thắng

27

20.8%

-

3

2 bàn thắng

25

19.2%

-

4

0 bàn thắng

21

16.2%

-

5

4 bàn thắng

10

7.7%

-

6

5 bàn thắng

10

7.7%

-

7

6 bàn thắng

1

0.8%

-

8

7+

1

0.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

73

56.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

57

43.8%

-