SYR Cup

SYR Cup
Lịch thi đấu SYR Cup 2024, - Kết quả bóng đá Syrian Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

9

7

18

14

23

Tỷ lệ ghi bàn

6.6%

8.5%

6.6%

17.0%

13.2%

21.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

3

13.6%

-

2

1:2

3

13.6%

-

3

4:0

3

13.6%

-

4

3:1

3

13.6%

-

5

0:2

2

9.1%

-

6

2:1

2

9.1%

-

7

3:0

2

9.1%

-

8

5:0

2

9.1%

-

9

1:0

1

4.5%

-

10

2:0

1

4.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

12

42.9%

-

2

Hòa-Thắng

4

14.3%

-

3

Hòa-Hòa

4

14.3%

-

4

Hòa-Thua

3

10.7%

-

5

Thua-Thua

3

10.7%

-

6

Thua-Thắng

2

7.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

8

28.6%

-

2

4 bàn thắng

7

25.0%

-

3

2 bàn thắng

6

21.4%

-

4

5 bàn thắng

3

10.7%

-

5

1 bàn thắng

1

3.6%

-

6

7 bàn thắng

1

3.6%

-

7

8 bàn thắng

1

3.6%

-

8

7+

1

3.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

14

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

50.0%

-