SWE Cup

SWE Cup
Lịch thi đấu SWE Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Sweden Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

45

52

55

47

66

138

Tỷ lệ ghi bàn

12.0%

13.9%

14.7%

12.6%

17.6%

36.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

15

19.0%

-

2

1:2

10

12.7%

-

3

0:2

9

11.4%

-

4

1:0

8

10.1%

-

5

2:0

7

8.9%

-

6

3:0

7

8.9%

-

7

0:3

7

8.9%

-

8

2:2

6

7.6%

-

9

0:0

5

6.3%

-

10

0:1

5

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

38

31.9%

-

2

Hòa-Thắng

19

16.0%

-

3

Hòa-Hòa

17

14.3%

-

4

Thắng-Thắng

17

14.3%

-

5

Hòa-Thua

12

10.1%

-

6

Thua-Hòa

6

5.0%

-

7

Thắng-Thua

4

3.4%

-

8

Thua-Thắng

3

2.5%

-

9

Thắng-Hòa

3

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

31

26.1%

-

2

3 bàn thắng

27

22.7%

-

3

4 bàn thắng

19

16.0%

-

4

1 bàn thắng

13

10.9%

-

5

5 bàn thắng

13

10.9%

-

6

0 bàn thắng

5

4.2%

-

7

6 bàn thắng

5

4.2%

-

8

7+

6

5.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

58

48.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

61

51.3%

-